Üdvözöljük az aeo.hu Tanácsadó Kft. honlapján!

Kérjük, barangoljon honlapunkon, hogy teljes képet kapva, elégedetten dőlhessen hátra. Szolgáltatásunk az Ön kényelmét és biztonságát szolgálja, ezért mindent megteszünk, hogy Ön AEO tanúsítványt kapjon a lehető legkisebb erőfeszítés árán.

Bízza ránk magát és vállalatát, nem fog csalódni, mert mi

Sikerre Segítjük!

01

aeo.hu

Cégünk 2012 januárjában alakult. Történetünk azonban visszanyúlik 2007-re. Ebben az évben folyt több tagországban – közte Magyarországon is – egy ún. AEO pilot project, melyet az Uniós vámhatóságok folytattak néhány, az adott országban meghatározó szerepet betöltő gazdasági társasággal. Hazánkban kezdetben tíz multinacionális vállalat vett részt ebben a programban, melyhez néhány hónap múlva csatlakozott a Pannon Air Cargo Kft. is.

02

MUNKAMÓDSZERÜNK

Tapasztalataink alapján kidolgoztunk egy olyan komplex AEO tanácsadói munkamódszert, melynek használatával megbízóink válláról leveszünk minden terhet a tanúsítvány megszerzéséhez. Ez a munkamódszer ugyanakkor azt is eredményezi, hogy a lehető legrövidebb időn belül készítsük fel partnereinket és nyújtsuk be a kérelmeket a hatóságokhoz. Ennek egyik példája a 2011-ben a SANYO Hungary Kft. megbízásából készült kérelem. A szerződés megkötésétől számított egy héten belül kész voltunk a teljes anyaggal, melynek eredményeként Megbízónk kombinált AEO tanúsítvánnyal rendelkezik.

03

GARANCIA

Mivel az általunk benyújtott kérelmek rendre száz százalékban kiadott tanúsítványban részesülnek, ezért kijelenthetjük, hogy a fentiekben leírt munkamódszer garancia arra, hogy megbízóink megszerezzék a tanúsítványt.

REFERENCIÁINK

AEO – AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR

(ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓ)

Az AEO - angol mozaik szó, hivatalos fordításban Engedélyezett Gazdálkodó. A kifejezés egy minőségbiztosítási rendszert takar, mely rendszer bevezetője különleges elbírálásban részesül a vámhatóságok részéről. Az ún. engedélyezett gazdálkodók (Authorised Economic Operator - AEO) alatt különleges státusszal rendelkező gazdasági szereplőket értünk. Ez egy olyan speciális státusz, mely alapján a vámhatóság az engedélyezett gazdálkodót megbízható partnerének tartja és ezért a vámügyeinek intézése, vámáruk fuvarozása és egyéb kezelése során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól. Ennek értelmében a nem AEO státuszú szállítmányokat szigorúbb ellenőrzés alá vonják.
Home

A státusz megszerzésének lehetősége független a vállalat méretétől, az egyszemélyes vállalkozótól a multinacionális vállalatokig bárki folyamodhat érte. Ma már nem csak egy lehetőség az AEO státusz megszerzése, hanem olyan szintű elvárássá vált, mely nélkül a fuvarozótól a vámügynökökön át minden – a tevékenysége során vámárukkal foglalkozó – vállalkozás kénytelen megszerezni azt.

Az engedélyezett gazdálkodó olyan gazdálkodóként definiálható, aki műveletei szempontjából az egész Közösségben megbízhatónak számít, ezért jogosult arra, hogy a Közösség teljes területén kedvezményeket élvezzen. A státuszt valamennyi uniós tagállam vámhatósága elismeri, függetlenül attól, hogy hol állították azt ki. Jó tudni, hogy a Közösségen belül 2008 eleje óta kiírásra kerülő tenderek egyik alapkövetelménye a státusz megléte.

Home

A nemzetközi kereskedelem létfontosságú mozgatórugója a gazdasági fejlődésnek. A globális kereskedelmi rendszer sebezhető célpontot kínál a terrorcselekmények elkövetői számára és az ilyen akcióknak súlyos következményei lehetnek a világgazdaság egészére nézve.

A vámhatóságok, mint a nemzetközi áruszállítás ellenőrzéséért és felügyeletéért felelős kormányzati szervezetek, egyedülálló helyzetükből adódóan sokat tehetnek a globális kereskedelem biztonságának javítása érdekében, ugyanakkor az adók és vámok beszedése és a kereskedelem megkönnyítése révén hozzájárulnak a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez.

Szükség van egy a Vám Világszervezet (WCO – World Customs Organization) által jóváhagyott olyan stratégiára, amely úgy gondoskodik a nemzetközi árukereskedelem biztonságáról, hogy nem megnehezíti, hanem éppen ellenkezőleg, megkönnyíti a nemzetközi kereskedelem feltételeit. A nemzetközi kereskedelem biztonságának javítása csak egy lépése annak a folyamatnak, amelynek célja a vámhatóságok megerősítése és felkészítése a huszonegyedik századra.

Ennek megfelelően a meglévő programok és eljárások megerősítése és továbbfejlesztése céljából a WCO tagjai kidolgoztak egy rendszert a nemzetközi kereskedelmi forgalom megkönnyítése és biztonságának javítása érdekében, amelyet a Globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló WCO szabványrendszer-nek neveztek el. Ez a globális kereskedelem biztonságát és könnyítését szolgáló Szabványrendszer meghatározza azokat az alapelveket és normákat, amelyeket a WCO tagjainak minimális követelményként egységesen alkalmazniuk kell. Az Európai Unióban ezt AEO -nak nevezték el. A különféle földrészek ugyan ezen elvek mentén kialakították saját rendszereiket (pl. USA – C-TPAT). A tárgyalások mára aláírt megállapodások formájában megvalósultak az USA, Japán, Svájc és Norvégia vonatkozásában. Ez azt is jelenti, hogy aki elnyerte az AEO tanúsítványt és a felsorolt országok valamelyikével áll kapcsolatban, áruja szállítása során előnyöket élvez a többi szereplővel szemben.

Minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt és az alábbi kritériumoknak megfelel:

gyártó
exportőr
importőr
szállítmányozó
fuvarozó
vámügynök
raktárengedélyes
terminálüzemeltető

Engedélyezett gazdálkodó, néhány kivételtől eltekintve, csak a Közösség vámterületén letelepedett személy lehet. Az engedélyezett gazdálkodó státusz megadásának feltételei a rendelet alapján a következőket foglalják magukba:

a vámszabályok betartása tekintetében megfelelő előélet igazolása;
a kereskedelmi és — adott esetben — szállítási nyilvántartások vezetésének kielégítő színvonalú rendszere, amely lehetővé teszi a megfelelő vámellenőrzést;
adott esetben igazolt fizetőképesség;
adott esetben megfelelő biztonsági standardok megléte.

Fontos megemlíteni, hogy a feltételek vizsgálata során kellő mértékben figyelembe kell venni a gazdasági szereplők sajátos jellemzőit, különösen kis- és középvállalkozások esetén. Ezen rendelkezés célja az, hogy ne csak a nagyvállalkozások élvezhessék a státuszhoz kapcsolódó előnyöket.

Három típusú engedélyezett gazdálkodói tanúsítvány
(„AEO-tanúsítvány”: Authorised Economic Operator certificate) adható ki:

C (Customs simplifications) AEO-tanúsítvány – „Vámjogi egyszerűsítések”: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámjogszabályok által biztosított egyszerűsítésekben kívánnak részesülni
S (Security and safety) AEO-tanúsítvány – „Biztonság és védelem”: azoknak a gazdasági szereplőknek érdemes kérelmezniük, akik a vámellenőrzések során a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatos könnyítésekben kívánnak részesülni az áruknak a Közösség vámterületére való belépésekor, vagy innen történő kilépésekor
F (Full) Kombinált, a fenti két típus kombinációja.
Bár mondhatni, hogy három különböző típusú tanúsítványt adhatnak ki a vámhatóságok, a C és az S típusok feltételrendszerében nagymértékű átfedés van.

A státuszt valamennyi tagállam vámhatósága elismeri, ezért azt bárki, bárhol is szerzi meg, az előnyeit az egész Közösség területén és minden határátkelőhelyén élvezheti.

Garancia 100%
Teljes körű auditálás 100%
Hatóságokkal történő kommunikáció 100%
Kérelmek felügyelete 100%

MILYEN SZOLGÁLTATÁST NYÚJTUNK?

Vállaljuk ügyfeleink részére:
a konzultációt (óradíj ellenében)
előkészületek koordinálását
felkészülés segítése a kérelemhez
az AEO feltételek megteremtésének előkészítését
a vállalat által elkészített kérelmek előzetes vizsgálatát
kérelmek elkészítését
a kérelmek és a felkészülés teljes körű auditálását, a hatóságokkal történő kommunikációt és a kérelmek benyújtásától annak kiadásáig tartó felügyeletét

Vámjogi egyszerűsítések tanúsítvány esetén:

A vámjogi egyszerűsítések tanúsítvány birtokosának engedélykérelme esetén a vámhatóságok nem vizsgálják újból azon feltételeket, amelyeket az AEO-tanúsítvány kiadásához teljesíteni kellett. A tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezők esetében a feltételeket megadottnak tekintik, a kérelem már csak formalitás. Az elektronikus vámeljárások során a tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó a kockázatelemzés alkalmával előnyöket élvez. Ez kevesebb okmány és áruvizsgálatban ölt testet.
A vámjogi egyszerűsítések tanúsítvány birtokosának engedélykérelme esetén a vámhatóságok nem vizsgálják újból azon feltételeket, amelyeket az AEO-tanúsítvány kiadásához teljesíteni kellett. A tanúsítvánnyal rendelkező kérelmezők esetében a feltételeket megadottnak tekintik, a kérelem már csak formalitás. Az elektronikus vámeljárások során a tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó a kockázatelemzés alkalmával előnyöket élvez. Ez kevesebb okmány és áruvizsgálatban ölt testet.

A konkrét vámjogi egyszerűsítések összefoglalása:

Alanyi jogon kérhető az önadózói engedély
helyi vámkezelési eljárás
egyszerűsített vámáru-nyilatkozat
menetrend szerinti hajójáratok
a közösségi helyzet igazolása /engedélyezett feladó
a közösségi helyzet igazolása hajóforgalomban (324e. cikk)
az árutovábbításhoz kapcsolódó egyszerűsítések
T5 ellenőrzőpéldány (912g. cikk)

Biztonság és védelem tanúsítvány esetén:

kevesebb fizikai és okmányalapú ellenőrzés (alacsonyabb kockázati mutató az elektronikus kockázatelemzésénél)
elsőbbségi vizsgálat fizikai áruvizsgálat esetén
az áru beléptetése előtt a vámhatóság értesítheti az AEO-t, hogy a szállítmányát kiválasztotta fizikai ellenőrzésre
csökkentett adattartalmú be/kilépési gyűjtő vámáru-nyilatkozatok használata

Kombinált tanúsítvány:

Előbbiekben említett valamennyi előny „Járulékos előnyök"
csökken a határátlépésre és a vámkezelésre fordított idő, így a kapcsolódó logisztikai költség
lopások és veszteségek csökkenése
kevesebb késedelmes küldemény
menetrend szerinti hajójáratok
jobb kommunikáció a vállalaton belül
a dolgozók nagyobb mértékű elkötelezettsége
biztonsággal kapcsolatos szabálytalanságok csökkenése
csökken a beszállítók vizsgálatának költsége
bűncselekmények számának csökkenése
az alkalmazottak jobb azonosítása
jobb kapcsolat a vámhatósággal
jobb kommunikáció az üzleti partnerekkel
jobb hírnév az üzleti életben

A státusz kölcsönös elismerése:

Az USA, Japán, Svájc és Norvégia esetében aláírt kölcsönös elismerés
Kína esetében előrehaladott tárgyalások!

AZ AEO státusz iránti kérelmek 2008-01-01-től nyújthatók be az európai vámhatóságoknál.

A kérelmek elbírálása és megszerzése olyan bonyolult folyamat, hogy a Magyar Vámhatóság 2007 folyamán egy ún. Pilot Projekt lefuttatását végezte el kilenc, többségében multinacionális vállalat bevonásával.

Cégünk nyújtotta be Magyarország és egyben Közép-Kelet Európa első AEO kérelmét 2008-01-02.-án, így a Pannon Air Cargo Kft. kapta meg a 2004 óta csatlakozott tagállamok közül az első AEO tanúsítványt.

Az azóta eltelt időszakban olyan nagy számú engedélykérelmet nyújtottunk be megbízóink érdekében, mely példa nélküli a hazai piacon. Az általunk benyújtott és elbírált kérelmek kivétel nélkül kiadott tanúsítványban részesültek. A több mint négy évre visszatekintő tapasztalataink alapján kidolgoztuk azt a koplex szolgáltatást, melynek alkalmazásával Megbízóink válláról teljes mértékben levesszük a tanúsítvány megszerzésének terhét, mindezt a ma elérhető legrövidebb időn belül.

Ezek alapján kijelenthetjük, hogy az országban elsőszámú szolgáltatóként nyújtjuk partnereink részére azt a tudást, amely garancia a tanúsítvány megszerzésére.

01
A kérelem befogadását a jogszabály 5 munkanapban határozza meg abban az esteben ha a befogadáshoz szükséges minden információ a hatóság rendelkezésére áll.
02
Ugyanakkor azt is lehetővé teszi, hogy a kérelem beérkézését követő harminc napon belül felszólítsa a kérelmezőt hiánypótlásra. E két, látszólag egymásnak ellentmondó rendelkezés eredménye, hogy a befogadási eljárás átlagos időigénye mintegy 25 munkanap.
03
A befogadott kérelmet 120 naptári napon belül kell elbírálni, mely határidő 60 nappal meghosszabbítható.
A fentiekből jól érzékelhető, hogy az AEO tanúsítvány megszerzésének átlagos időigénye attól számítva, hogy döntés születeik a kérelmező részéről a megszerzésre, közel egy évig tart.

Ne hezitáljon tovább, rendelje meg szolgáltatásunkat még ma!

MUNKATÁRSAINK

ÜGYFELEINK ÍRTÁK

AEO CIKKEK

0 Home

HVG: A SIKERES ÁRUFORGALOM KULCSA AZ ENGEDÉLYEZETT GAZDÁLKODÓ

Biztonság és gyorsaság - ez a kereskedelem két alapvető tézise. Az egyre növekvő versenyben azok a vállalkozások tudnak talpon maradni, amelyek a leginkább meg tudnak felelni ezeknek az elvárásoknak, ezért az jelentősen hozzájárulhat egy vállalkozás piaci helyzetének stabilizálásához, ha megszerzi Olvass tovább...
0 Home

SUPPLY CHAIN MONITOR: MIT JELENT AZ AEO?

Az AEO angol mozaikszó, hivatalos fordításban Engedélyezett Gazdálkodó. A kifejezés egy minőségbiztosítási rendszert takar, melynek bevezetője a legkedvezőbb elbírálásban részesül és a legmagasabb szintű engedélyeket igényelheti a vámhatóságtól. Az igénylő lehet gyártó, exportőr, importőr, vámügynök, raktárengedélyes, szállítmányozó és fuvarozó cég. Olvass tovább...

GYIK

Arról, hogy Európa szerte kinek van már AEO tanúsítványa, erre a linkre kattintva tájékozódhat:

ec.europa.eu

A kérdés meglehetősen együgyűnek tűnik, azonban az AEO során ez az első és egyben az egyik legfontosabb kérdés. Ennek tisztázása nélkül az egész kérelmünk és annak kidolgozása ellehetetlenül.

Csak e kérdés meghatározása alapján derülhet ki, hogy az ún. Önértékelési kérdőív mely pontjait kell Önnek megválaszolnia, és melyeket nem.

AEO kérelmet nyújthat be az a gazdálkodó aki:

gyártó, exportőr, importőr, szállítmányozó, fuvarozó, vámügynök, raktárengedélyes, terminálüzemeltető , vagy kikötő tulajdonos és tevékenysége során a vámhatóság hatálya alá tartozó árukat kezel.

Hogy ki vagyok én, mint vállalat, azt alapvetően az általam végzett tevékenység határozza meg. Az AEO azonban bizonyos értelemben ezt összetettebben fogja föl. Ennek oka az ún. kiszervezett tevékenység fogalma.

A leggyakoribb kiszervezett tevékenységek a következők:

 • Fuvarozás
 • Szállítmányozás
 • Vámügynöki tevékenység
 • Gyártás
 • Raktározás
 • IT tevékenység (hardver, szoftver karbantartás)
 • Őrzés – védés (portaszolgálat is)
 • Takarítás
 • Karbantartás
 • Kertgondozás
 • Könyvelés
 • Bérszámfejtés

Miért fontos ez? Azért mert az AEO kérelem során a kérelmező minden olyan tevékenységéért felelős, amelyet a megbízás során Ő maga végez, vagy végeztet. A fent felsorolt kiszervezett tevékenységek egy részének alanyai kérhetnek, vagy már rendelkezhetnek AEO tanúsítvánnyal, másik részük értelem szerűen nem. Ez azonban az Ön felelősségét nem zárja ki.

Például ha a kérelmező Szállítmányozó – és mivel általában a szállítmányozás önmagában nem kifizetődő – ezért bevon egy fuvarozót is az ügyletbe, és ezt úgy teszi, hogy a megrendelő csak vele, mint szállítmányozóval áll kapcsolatban, és az ügylet ellenértékét (a fuvarozás díját is beleértve) neki fizeti ki a megrendelő, akkor ez egy klasszikus kiszervezett tevékenység!

A kérelem során az ÖK minden olyan kérdésére választ kell adni, amely érinti a tevékenységünket. Ebből adódik, hogy ha Szállítmányozóként fuvarozást is vállalunk (a fenti példa szerint), akkor a fuvarozókra vonatkozó kérdésekre is meg kell felelnünk. Ezek alapján egy-egy kérelmező a fenti hét kategóriából akár mind az összes szerepet is betöltheti, így az összes kérdésre válaszolnia kell.

Az AEO elbírálás során rendkívül fontos tudnunk, hogy az ún. kockázatokat, amik jórészt a kiszervezett tevékenységből adódnak (pl. az áru biztonságos fuvarozása) két módon kezelhetjük.

 1. Csökkentés, amikor a kérelmező a kockázatot igyekezik minimalizálni pl. a fuvarozást végzőt kötelezi arra, hogy használjon sorszámozott zárakat, vezessen nyilvántartást és még számos előírás betartását megköveteli, vagy
 2. Kizárás, ez azt jelenti, hogy a kiszervezett tevékenységét kizárólag már AEO -val rendelkező gazdálkodónak szervezi ki.

Aki alapanyagból, félkész termékből félkész vagy készterméket állít elő.

Más gyár termékeit részfeladat során megmunkálja vagy egyéb műveletnek veti alá (bérgyártás).

Fontos kitétel, hogy kizárólag Gyártó esetében nem feltétel a vámáru kezelése.

Az esetek túlnyomó részében a Gyártók általában Importőrök és vagy Exportőrök is egyben, de ennek hiánya az AEO kérelem benyújtását nem zárja ki úgy, mint a szállítási lánc másik hat tagját.

Aki az üzleti tevékenysége során a saját EORI számára hivatkozva vámáru-nyilatkozat kitöltését igénylő árut az Európai Unió területén kívülre értékesít és küld ki.

A vámáru-nyilatkozatot helyette és nevében kiállíthatja Vámügynök, de azon az Ő EORI számának és nevének szerepelnie kell!

Aki az üzleti tevékenysége során a saját EORI számára hivatkozva vámáru-nyilatkozat kitöltését igénylő árut az Európai Unió területén kívülről szerez be.

A vámáru-nyilatkozatot helyette és nevében kiállíthatja Vámügynök, de azon az Ő EORI számának és nevének szerepelnie kell!

Aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott és érvényben lévő vámügynöki engedélye birtokában az üzleti tevékenysége során más gazdálkodókat képvisel, a vámtörvény szerinti közvetett vagy közvetlen képviselet útján.

Aki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott és érvényben lévő betűvel jelzett vámraktári engedéllyel rendelkezik („A”, „B”, „C”, „D” illetve „E” típusú engedély).

Nem Raktárengedélyes az, aki átmeneti megőrzési raktárt üzemeltet!

Aki az üzleti tevékenysége során más gazdálkodó megbízása alapján vámáruk export vagy import irányú, illetve a Közösség területén belüli a Tranzit Egyezmény hatálya alatt álló vámáru mozgatását megszervezi és a megbízó ezért közvetlenül neki fizet. Fontos kitétel, hogy az általa diszponált áruk a vámhatóság tevékenységét érintsék (exportáru, import vámáru, T egyezmény hatálya alatt továbbított vámáru).

Az a Fuvarozó is Szállítmányozó aki, rendelkezik saját teherfuvarozó eszközzel, de a részére beérkező megbízást a saját fuvareszközei hiánya miatt továbbadja, és a megrendelő neki fizet a szolgáltatásért! Ha Fuvarozó és úgy adja tovább a szolgáltatást, hogy a megrendelő nem neki, hanem a harmadik szereplőnek fizet, akkor nem minősül Szállítmányozónak!

Aki az üzleti tevékenysége során más gazdálkodó megbízása alapján vámáruk export vagy import irányú, illetve a Közösség területén belüli a Tranzit Egyezmény hatálya alatt álló vámáru fuvarozását a saját fuvareszközével végzi.

Fontos kitétel, hogy az általa fuvarozott áruk a vámhatóság tevékenységét érintsék (exportáru, import vámáru, T egyezmény hatálya alatt továbbított vámáru)!

Az AEO tanúsítvány kiadását követően, a tanúsítvány tulajdonosa köteles tájékoztatni az illetékes hatóságot minden, az AEO vizsgálatot érintő területen bekövetkezett változásról.

A változás bejelentésének elmulasztása szankciót von maga után. A szankció lehet a tanúsítvány időleges felfüggesztése, vagy végleges visszavonása!

A tapasztalat azt mutatja, hogy az AEO-ra történő felkészülés során a vállalat különféle egységei kénytelenek külön erőforrásokat biztosítani a tanúsítvány megszerzésére. Azonban a project befejezését követően mindenki visszaáll a normál teendői intézésére.

A projectbe bevont és időlegesen együttműködő team tagjai ezt követően az AEO szempontjai szerint nem kommunikálnak egymással. Az AEO szerinti szempontok hátérbe szorulnak, az egyes területek nem feltétlenül tudják, hogy máshol milyen változások történtek.

Azt, hogy milyen AEO-ra van szüksége, mindenkinek magának kell eldöntenie. Azt azért tudni kell, hogy alapvetően kétféle AEO kérhető.

A Vámjogi egyszerűsítések és a Biztonság és Védelem típusú, valamint harmadikként értelmezhetjük e kettőt együttesen, melyet Kombinált típusnak neveznek. Hogy ki milyen típusú AEO-t szeretne megszerezni, az lényegében rajta múlik, de van egy eset, amelyben nincs választási lehetőség.

Ez a fuvarozókat érinti, akik a munkájuk során „csak” fuvarozzák a vámárukat, helyzetükből adódóan csak Biztonság és Védelem típusú AEO tanúsítványt kaphatnak.

Hogy kinek, milyen AEO tanúsítvány a legjobb, azt a hozzájuk kapcsolódó előnyök határozzák meg. Erről a “Milyen előnyökkel jár a tanúsítvány” menüpontunkból tájékozódhat.

Minden olyan személy, aki üzleti tevékenysége kapcsán vámjogszabályok hatálya alá tartozó tevékenységekben vesz részt és az alábbi kritériumoknak megfelel:

 • gyártó
 • exportőr
 • szállítmányozó
 • raktárengedélyes
 • vámügynök
 • fuvarozó
 • importőr

A vámhatóság egy, a kérelmező székhelyén lefolytatott AEO audit keretében a benyújtott AEO kérelem vizsgálatát követően tesz fel olyan kérdéseket, melyek az AEO kérelem –ből számára vagy nem voltak meggyőzőek, vagy további kérdések merültek fel azok kapcsán.

A helyszíni AEO audit hossza, vagy annak száma attól függ, hogy az AEO kérelem benyújtója milyen minőségű anyagot tudott elkészíteni, illetve a vállalat mérete és az AEO kérelem milyensége is meghatározó szerephez jut.

Nyilvánvaló, hogy egy nagyon jól elkészített pl. csak vámjogi egyszerűsítésekre vonatkozó AEO kérelmet benyújtó mikrovállakozás AEO audit időigénye jóval kevesebb, mint egy több gyáregységből álló multinacionális cég, adott esetben kombinált típusú AEO kérelméhez kapcsolódó vizsgálata.

Általában mégis elmondható, hogy az AEO audit minimum egy maximum hat alkalomnál nem több lépcsőből áll.

Mindent egybevetve elmondható, hogy az AEO engedély megszerzése igen hosszú folyamat, akár egy éves időtartamot is felemészthet.

 • Segítünk Önnek eldönteni, hogy milyen AEO típust kérjen
 • Segítünk meghatározni az Önök helyét a szállítási láncban
 • Személyre szabott Önértékelési kérdőívet adunk Önnek
 • A személyre szabott Önértékelési kérdőív kitöltése során magyarázatokkal segítjük Önt
 • A kérdőív megfelelő válaszaihoz eljárásokat biztosítunk Önnek
 • Meghatározzuk az AEO kérelem befogadásához szükséges dokumentumok körét
 • Rendelkezésére bocsátjuk a szükséges egyéb dokumentumokat
 • Digitális adathordozón rögzítjük az Ön kérelmét
 • Összeállítjuk a komplett kérelmet és benyújtjuk a hatóságoknak
 • Meg kell határozni, hogy az ellátási láncon belül milyen helyet foglal el vállalatunk
 • Meg kell határozni, hogy milyen típusú tanúsítványt szeretnénk megszerezni
 • Ki kell tölteni az ún. Önértékelési kérdőívet
 • Ki kell tölteni a kérelem formanyomtatványt, és különféle dokumentumokat
 • A kérelmet és annak mellékleteit össze kell állítani, egységes szerkezetbe kell foglalni
 • A komplett kérelmet be kell nyújtani az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz
 • A benyújtott kérelemben foglaltak vizsgálatakor a cég helyszínén(ein) személyesen válaszolni kell a hatóság kérdéseire
 • A tanúsítvány megszerzését követően el kell tudni dönteni, hogy mely változások bejelentés kötelezettek
 • A kötelezettség alá tartozó változásokat haladéktalanul be kell jelenteni

Ha szeretné felvenni a kapcsolatot velünk, kérem töltse ki űrlapunkat.