fbpx
Close

SUPPLY CHAIN MONITOR: ČO ZNAMENÁ AEO?

AEO – je anglická skratka zo slov Authorized economic operator, v preklade schválený hospodársky subjekt. Tento pojem zahŕňa systém riadenia kvality, ktorý zabezpečí držiteľovi osobitné zaobchádzanie poskytnuté colnými orgánmi.

Žiadateľom môže byť výrobca, vývozca, dovozca, zástupca v colnom konaní, prevádzkovateľ skladov a prepravca.
Z vyššie uvedených môžu okrem výrobcu požiadať o certifikát len vtedy, ak vykonávajú takú podnikateľskú činnosť na ktorú sa vzťahujú colné predpisy.

Prečo je potrebný certifikát AEO?

Ak chce podnik pracovať dvadsaťštyri hodín denne nezávisle od úradných hodín colných úradov nutne potrebuje certifikát AEO, alebo certifikát na zjednodušené colné postupy, ktorý spĺňa rovnaké požiadavky. Kým certifikát na zjednodušené colné postupy platí jeden rok, certifikát AEO nemá žiadne časové obmedzenie. V dnešnej dobe základnou podmienkou vypísaných tendrov na prepravu tovaru a colnú deklaráciu je existencia certifikátu. Domnievam sa, že je to pomerne vysoký tlak na podniky.

Ako dlho existuje AEO a odkedy poskytujete AEO poradenstvo?

AEO certifikáty sú k dispozícii od 1.januára 2008, ale naša firma sa zaoberala s AEO už v roku 2007. V tomto roku bol spustený pilotný projekt , ktorý mal pripraviť podniky aj príslušné orgány na proces certifikácie AEO. Vďaka tomuto projektu bola naša žiadosť, ktorú sme podali 2. januára 2008 schválená a získali sme prvú certifikáciu AEO v strednej Európe.

Koľko žiadostí ste už odvtedy podali?

Takmer päťdesiat. Môže sa zdať, že to nie je veľa, ale vzhľadom k tomu, že množstvo vydaných certifikátov v Maďarsku sa v súčasnosti pohybuje okolo 150, potom môžete vidieť, že náš výkon je celkom dobrý. Okrem nás nikto na tomto trhu neposkytol väčšie množstvo AEO poradenstva.

Čo Vás odlišuje od konkurencie?

V prvom rade sú to celkové odborné skúsenosti, ktoré je možné získať len dlhoročnou skúsenosťou. V druhom rade ide o komplexný systém, ktorý sme vypracovali. Týmto spôsobom môžeme pripraviť našich klientov tak, aby svoju žiadosť o certifikáciu AEO podali v krátkom čase, aby bol vykonaný audit bez ohľadu na ich úlohu v dodávateľskom reťazci. Po tretie poskytujeme profesionálny prístup, ktorý úplne vyhovuje potrebám našich klientov. Poradenstvo pre nás neznamená, že rozdávame úlohy a naši klienti pracujú za svoje peniaze. Práca našich kolegov zahŕňa všetky činnosti týkajúce sa certifikátu AEO a často aj mnohé ďalšie oblasti, ako aj podpora našich klientov v priebehu auditu. Pre nás sú záujmy našich klientov prvoradé a ak je to potrebné sme ochotní ísť s úradmi aj do sporov. Môžeme si to dovoliť, lebo v tejto oblasti máme také vedomosti a skúsenosti, že vieme kam až môžeme zájsť , aby bol dosiahnutý čo najlepší výsledok pre nášho klienta bez negatívneho dopadu.

Čo znamená „v čo najkratšom čase“ ?

Získanie certifikátu AEO je dlhodobý proces, ktorý môže trvať až jeden rok. Naša spoločnosť poskytuje v tejto oblasti tiež vynikajúci výkon. Napríklad firma SANYO Hungary Kft. nás požiadala o poradenstvo, ale v tej dobe sme nevedeli, že na podanie žiadosti máme len dva týždne. Vypracovali a realizovali sme vlastnú stratégiu, ktorú sme vytvorili pre túto neobvyklú požiadavku. Výsledkom našej týždňovej usilovnej práce je spokojný klient, ktorý získal certifikát.

Rozhodne je potrebné dodať, že bez mimoriadne užitočnej spolupráce zamestnancov spoločnosti by sme nemohli byť úspešní.

Je to naozaj fantastický úspech, ale ako to vyzerá pri obyčajnej objednávke?

Zvyčajne trvá príprava na podanie žiadosti dva alebo tri mesiace.

Schvaľovací proces trvá približne 30 dní, potom nasleduje vyhodnotenie, ktoré trvá 120+60 dní od okamihu prijatia žiadosti. Naši čitatelia sú asi zvedaví hlavne na cenu našich služieb. Bohužiaľ musím Vás zbaviť ilúzií, ak si myslíte, že poradenstvo AEO je ako kupovať cukríky v obchode.

Ak očakávate od nás zodpovednú prácu musíte prijať aj to, že bez prieskumu u klienta vo forme osobného pohovoru nemôžeme poskytnúť cenovú ponuku. Cena nášho poradenstva závisí na mnohých faktoroch, ktoré nie je možné vymenovať v rámci tohto článku. Prieskum, ktorý je potrebný pre stanovenie ceny je bezplatný v celej republike.

To je pochopiteľné, ale koľko stojí jedna konzultácia?

Vidím, že Vás nemôžem odpútať od tejto otázky. V blízkej budúcnosti zavedieme našu najmodernejšiu službu. Dolná hranica ceny tejto služby bude v pásme desiatich tisícoch (HUF), zatiaľ čo horná hranica ceny bude určite šesťmiestna, v závislosti na tom, aký typ certifikátu by chcel klient získať.

Schválený hospodársky subjekt Zoltán Szegvári, AEO poradca firmy aeo.hu Kft.