fbpx
Close

AEO.HU

ČLÁNOK V HVG: “ SCHVÁLENÝ HOSPODÁRSKY SUBJEKT JE KLÚČ K ÚSPEŠNEJ PREPRAVE TOVARU“

Bezpečnosť a rýchlosť – to sú základné piliere obchodovania V neustále sa rozvíjajúcej hospodárskej súťaži uspejú len tie spoločnosti, ktoré sú schopné splniť požiadavky trhu, získanie štatútu schváleného hospodárskeho subjektu môže výrazne stabilizovať ich postavenie na trhu. Po teroristickom útoku z 11. septembra 2001, je zrejmé, že treba zabezpečiť bezpečnejšiu medzinárodnú prepravu tovaru. Svetová colná Olvass tovább…

SUPPLY CHAIN MONITOR: ČO ZNAMENÁ AEO?

AEO – je anglická skratka zo slov Authorized economic operator, v preklade schválený hospodársky subjekt. Tento pojem zahŕňa systém riadenia kvality, ktorý zabezpečí držiteľovi osobitné zaobchádzanie poskytnuté colnými orgánmi. Žiadateľom môže byť výrobca, vývozca, dovozca, zástupca v colnom konaní, prevádzkovateľ skladov a prepravca.Z vyššie uvedených môžu okrem výrobcu požiadať o certifikát len vtedy, ak vykonávajú Olvass tovább…